Generalna skupština Foruma evropskih poslovnih registara (ECRF) održana je osamnaesti put u Madridu, Španija, u periodu od 3. do 5. juna 2015. godine.

Na održanoj konferenciji razmatrana su pitanja vezana za pouzdanost, dostupnost i upotrebu podataka poslovnih registara, kao i dosadašanje unapređenje poslovnih registara u Evropi kroz tehnološku modernizaciju baza podataka i usluga koje isti pružaju privrednim subjektima i građanima. Takođe, posebna pažnja posvećena je diskusiji na temu daljeg jačanja saradnje poslovnih registara na međunarodnom nivou.

Evropski forum poslovnih registara osnovan je 1998. godine, dok je Poreska uprava Crne Gore, u čijem je sastavu Centralni registar privrednih subjekata od 2012. godine, postala punopravan član Evropskog foruma u junu 2013. godine.

Predstavnici Poreske uprave  dali su doprinos uspjehu Generalne skupštine, učešćem u diskusijama, predstavljanjem Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore, te razmjenom iskustava sa kolegama iz ostalih zemalja članica ECRF.

 

Poreska uprava Crne Gore

Povodom stupanja na snagu "Zakona o unapređenju poslovnog ambijenta" ("Sl. list Crne Gore", br. 40/10 od 22.07.2010) obavještavamo Vas o sledećim zakonskim izmjenama: 

U Zakonu o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 6/02 i "Službeni list CG", br. 17/07 i 80/08):

  1. u članu 2 stav 2 riječi: "ili ne produži registraciju" i stav 3 brišu se;
  2. u članu 4 stav 2 riječi: "produžavanja registracije" brišu se;
  3. u članu 82 stav 1 alineja 9 briše se;
  4. u članu 84 stav 9 briše se;
  5. u naslovu iznad člana 86 riječi: "i produženje" i članu 86 st. 8, 9, 10 i 11 brišu se, a dosadašnji stav 12 postaje stav 8;
  6. u članu 95 stav 2 briše se.

Shodno naprijed istaknutom, zakonske odredbe o obaveznosti produženja registracije privrednih subjekata su ukinute.

U okviru aktivnosti Savjeta za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta, stvoreni su preduslovi za uspostavljanje jednošalterskog sistema za registraciju preduzeća u okviru Centralnog registra Privrednog suda (CRPS).

Od petka, 20. maja 2011. godine, novi privredni subjekti će biti u mogućnosti da na jednom mjestu registruju preduzeće, prijave se za opštu poresku registraciju, dobiju PDV, akcizni i carinski broj. Na ovaj način novi subjekti neće morati da odlaze na nekoliko šaltera i u nekoliko različitih institucija, što će značiti značajnu uštedu vremena i novca.

U narednom periodu, realizacijom planiranih aktivnosti, biće omogućena i registracija preduzeća u 8 područnih jedinica Poreske uprave, umjesto dosadašnje registracije koja se mogla obaviti samo u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Navedene aktivnosti imaće značajan uticaj na dalje unapređenje poslovnog ambijenta, rast ekonomske aktivnosti, poboljšanje investicione klime i bolje pozicioniranje naše zemlje u međunarodnim izvještajima.

Zainteresovani privredni subjekti informacije o dokumentima neophodnim za registraciju mogu pronaći na sledećem  strani Propisi i obrasci.

Zahtjeve za registraciju privrednih subjekata možete podnijeti online preko portala eUprava

Obavještavamo vas da od 31.05.2012 god. svu poštu koju upućujete Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave treba slati na adresu:

UL. Marka Miljanova br. 54, fah 114
81000 Podgorica
Crna Gora

Sva pošta upućena preko Privrednog Suda biće vraćena dostavljaču.