Pretraga registraRegistarski broj Maticni broj Naziv privredne djelatnosti Naziv društva Djelatnost Mjesto Status
5-0667521/001 02945932 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU D.O.O. "LEGETA" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BUDVA Nespecijalizovana trgovina na veliko BUDVA Aktivan
5-0667536/001 02945959 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "S & K" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA Djelatnost putnickih agencija PODGORICA Aktivan
5-0667540/001 02945967 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "AXIMASERVICE" D.O.O. - BUDVA Usluge održavanja objekata BUDVA Aktivan
5-0667555/001 02945975 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE "HOGAR & JUNIORI" - CETINJE Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta CETINJE Aktivan
5-0667574/001 02945983 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DRUGARSTVO" - PODGORICA Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti PODGORICA Aktivan
5-0667589/001 02945991 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IVKA" - PODGORICA Vadjenje šljunka, peska, gline i kaolina PODGORICA Aktivan
5-0667593/001 02946009 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANĐELINA" D.O.O. PODGORICA Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama PODGORICA Aktivan
5-0667608/001 02946017 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "ROSSMONT" D.O.O. NIKŠIĆ Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada NIKŠIĆ Aktivan
5-0667612/001 02946025 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KIOSK IVA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BAR Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama BAR Aktivan
5-0667627/001 02946033 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "STRAZH" D.O.O. - BUDVA Usluge sistema obezbedenja BUDVA Aktivan
5-0667646/001 02946050 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DIKSIDEJ" PODGORICA Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, picem i duvanom PODGORICA Aktivan
5-0667650/001 02946068 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "MONTELOR" - CETINJE Proizvodnja kakaoa, cokolade i konditorskih proizvoda CETINJE Aktivan
5-0667665/001 02946092 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "OLIVIKO" D.O.O. - BAR Ostale usluge informacione tehnologije BAR Aktivan
5-0667684/001 02946114 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "33 MILAND" DRUŠTVO ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIĆ Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama NIKŠIĆ Aktivan
5-0667699/002 02946122 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "DOLAP" D.O.O. - NIKŠIĆ Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta NIKŠIĆ Aktivan

( Zapisi 62306 - 62320 / 67053 )Developed by Montora software
www.montora.com